Технически характеристики

 Име на модела:

 PUHZ-SHW80VHA (-BS)

 PUHZ-SHW112VHA (-BS)

 PUHZ-SHW112YHA (-BS)

Скорост на номинален воден поток:  L/min 22.90  32.10 32.10
Отопление
вън.темп. =7oC; темп. БГВ =35оС 
Мощност:  kW 8.00 11.20 11.20
COP:  4.65 4.46  4.46
Консум. мощност:  kW 1.72  2.51 2.51
Отопление
вън.темп. =2oC; темп. БГВ =38оС
Мощност:  kW 8.00  11.20 11.20
COP:  3.55 3.34 3.34
Консум. мощност:  kW 2.25 3.35 3.35
Налягане (водна верига):  kPa - - -
Налягане в режим на отопление:  kW - - -
Скорост на номиналният воден поток:  L/min 20.40 28.70 28.70
Охлаждане
вън.темп. =35oC; темп. БГВ =7оС
Мощност:  kW 7.10 10.00 10.00
COP: 3.31 2.83 2.83
Консум. мощност:  kW 2.15 3.53 3.53
Охлаждане
вън.темп. =35oC; темп. БГВ =18оС   
Мощност:  kW 7.10 10.00 10.00
COP: 4.52 4.74 4.74
Консум. мощност:  kW 1.57 2.11 2.11
Налягане (водна верига):  kPa - - -
Мощност в режим охлаждане:  kW - - -
Препоръчан пластинчат топлообменник: ACH70-40 ACH70-40 
ACH70-40 


 Име на модела:

 PUHZ-SHW140YHA (-BS)

 PUHZ-SHW230YKA (-BS)

 

Скорост на номинален воден поток:  L/min 40.10  65.90
Отопление
вън.темп. =7oC; темп. БГВ =35оС 
Мощност:  kW 14.00 23.00
COP:  4.22 3.65
Консум. мощност:  kW 3.32  6.30
Отопление
вън.темп. =2oC; темп. БГВ =38оС
Мощност:  kW 14.00  23.00
COP:  2.96 2.37
Консум. мощност:  kW 4.73 9.71
Налягане (водна верига):  kPa - -
Налягане в режим на отопление:  kW - -
Скорост на номиналният воден поток:  L/min 35.80 57.30
Охлаждане
вън.темп. =35oC; темп. БГВ =7оС
Мощност:  kW 12.50 20.00
COP: 2.17 2.22
Консум. мощност:  kW 5.76 9.01
Охлаждане
вън.темп. =35oC; темп. БГВ =18оС   
Мощност:  kW 12.50 20.00
COP: 4.26 5.64
Консум. мощност:  kW 2.93 5.02
Налягане (водна верига):  kPa - -
Мощност в режим охлаждане:  kW - -
Препоръчан пластинчат топлообменник: ACH70-40 ACH70-40 x 2
паралелно свързани

 


Контакти

Централен офис
София 1517
бул.Владимир Вазов 52

тел.: 02/9431134
факс: 02/9431140
e-mail: sofia@climacom.com

Работно време:
от понеделник до петък:
09:00 до 19:00

събота - 10:00 до 19:00

неделя - почивен ден

/head-office.png