Термопомпени системи въздух-вода

За повече информация посетете  www.ecodan.bg .

Със своята гама термопомпи въздух-вода Ecodan,  Mitsubishi Electric Ви предлага различни решения за отоплението и охлаждането на Вашия дом или за производството на топла вода за Вашето домакинство. Термопомпената система се състои от следните компоненти: външно тяло, вътрешно тяло cylinder unit или hydrobox и модул за управление. 

Принцип на работа на термопомпата въздух-вода (Air-to-Water)

Термопомпите използват електрическа енергия и топлинна енергия от въздуха навън, за да загреят хладилен агент, който от своя страна предава тази топлина на водната верига, предназначена за отопление и битова гореща вода. Ефективността на системата е известна като коефициент на трансформация (COP) -  съотношението на отдадената топлина и консумираната мощност.

Технологията, с която работи термопомпата въздух-вода, е подобна на тази, която се използва при всяка една хладилна машина, а именно цикъл на сгъстяване на парите (обратен цикъл на Карно).

Основните компоненти на въздушната термопомпа са компресор, линейно разширителен вентил  и два топлообменника - изпарител и кондензатор. Те са съединени с медни тръби (херметично), в които циркулира хладилния агент.

/shema.png

  1. Хладилният агент (фреонът) се сгъстява, минавайки през компресора. Той се превръща в горещи, силно сгъстени пари. Температурата също се повишава, обикновено до 70-80oC.
  2. Преминавайки през пластинчатия топлообменник на вътрешното тяло горещите пари кондензират. Топлината от парите на хладилния агент се предава на по-студената страна (страната на водната верига) на топлообменника. С намаляването на температурата на хладилния агент, той преминава от газообразно към течно агрегатно състояние.
  3. Въпреки че фреонът вече е течност, налягането му продължава да бъде високо. За да се понижи това налягане, той преминава през линейно-разширителен вентил. Налягането пада, но хладилният агент се превръща в мокри пари.
  4. Последният етап от цикъла настъпва, когато хладилният агент премине в изпарителя и се изпари. В този момент фреонът абсорбира част от възобновяемата топлинна енергия от въздуха навън.  

Вече загрятата от описания процес вода постъпва в отоплителната инсталация и се използва за отопление и загряване на вода за битови нужди. 

Термопомпата въздух-вода може да осигури отопление и гореща вода независимо от сезона и атмосферните условия.

Технологията Ecodan използва топлинна енергия от атмосферата. Това означава, че тя се генерира от външния въздух и се използва като топлинен източник, който осигурява високоефективно отопление. Например, термопомпа с коефициент на трансформация (COP) 4.0 използва 1 kW електрическа енергия и 3 kW топлинна енергия от околната среда, за да постигне впечатляващата производителност от 4 kW полезна топлинна мощност. Тя произвежда 4 пъти повече топлинна енергия спрямо вложената електрическа енергия. 

Това всъщност отличава термопомпата от конвенционалните системи за отопление, използващи фусилни горива.

Лесна употреба

Системата за управление на Ecodan има важна роля за достигането на желания комфорт. Mitsubishi Electric постоянно въвежда интелигентни технологии за управление на системите.


/За продукта/House.jpg

Отличителни черти

     ♦ Решения за подмяна на съществуващата отоплителна инсталация или изграждане на съвсем нова (съвместими с BBC и RT2012)
     ♦ Най-добрата инверторни технология от Mitsubishi Electric: Zubadan
     ♦ Работата с потребителския интерфейс е лесна и интуитивна. Процесите са изобразени с ясни икони
     ♦ Модули, осигуряващи отопление и топла вода за битови нужди
     ♦ От началото на 2014г. ще се предлага WiFi адаптер, който позволява управлението на системата от всяка една точка

Термопомпите въздух-вода от гамата Ecodan са съставени от външно тяло и хидравличен модул за  производство на отопление и, според модела, за производство на топла вода за битови нужди.


Контакти

Централен офис
София 1517
бул.Владимир Вазов 52

тел.: 02/9431134
факс: 02/9431140
e-mail: sofia@climacom.com

Работно време:
от понеделник до петък:
09:00 до 19:00

събота - 10:00 до 19:00

неделя - почивен ден

/head-office.png